zondag 30 juni 2013

1760 Maart 14 boedel Simon Gras & Anna Maria Ott


1760 Februari 22 Pieter Ott voogd over kinderen Tromp


1756 September 26 volmagt Nicolaas Roos


1754 maart 4 Frans Otto, voorjarig matroos


1753 September 7 testament Maria Cornelia 'Herder' Herrel


1753 April 6 koop huis Ramen


1753 Maart 26 obligatie 'duijsent gls"

1752 April 24 'Ingenasius Otto de ijonge'


1751 Augustus 20 erfenis oom Jan Bont