maandag 19 augustus 2013

1798 07 18 echtscheiding Maria Ott(e)

Nieuws! (16 sept. 2015) zie nieuws over oudtante Maria Ott

Notarieel Archief Den Haag 4526-262 p.497
Maria Otte (Marijtje Ott) benoemt zaakwaarnemer t.b.v. echtscheidingsprocedure.
Haar echtgenoot Evert Otto van Raaden was al geruime tijd spoorloos.
Maria was huishoudster bij Lieutenant Colonel Abbema (1e Bataljon van de 3e Halve Brigade) te Den Haag.
Over deze Abbema is e.e.a. te vinden op internet (vb. zie onder).
In 1803 woonde/verbleef Marijtje/ Maria te Haarlem.
Lt. Col. Abbema op het web, o.a., uit een brief over "de woelige dagen te Nieuwe Niedorp", october 1799:

"... Op eene dag zijn er door Winkel meer dan drieduijzent koeijen doorgegaan, alle door de Engelschen gerooft. Toen het gevegt 10 Oct. 's morgens voorviel, toen viel hier aan de Langereis, schuijn over ons huijs nademiddag een gevegt voor. Tot ons geluk toen hebben de Hollanders getriumfeerd en de Engelsehen zijn gevlucht. Daarop kregen wij Hollandsche militairen. Het was de Colonel Abbema met nog een adjudant, daar wij zeer wel mede in onze schik waren. Abbema is een aldervriendelijkst man en zijn adjudant was een goede kennis van Broeder Scheltinga; ..."
Bron: westfriesgenootschap.nl

Ook div. malen genoemd hier in "Dagverhaal der doormarcheerende troepen".

Let op plaatsnamen in fragment officiersboekje 1788:
In het eerste Bataillon Regiment van Efferen, van January 1780 in guarnizoen Bergen op den Zoom tot 12 April, van daar verder te Arnhem, dan met verlof te utrect e Environs tot November, van daar verder te Arnhem tot Maart 1787, terwyl het Bataillon reeds in November was gemarcheerd na Rheenen, tot 7 Aug. te Rheenen, tot dat, na op vier herhaalde reizen zyne dimissie te hebben gevraagd, door Crimineele Procedures gedwongen is geworden zich in het Camp by Zeyst te begeven, alwaar op herhaalde instantien zyne dimissie is geteekend door den gewezen Stadhouder op den 13 September, doch die hem eerst op den 4 October te er Aa is ter hand gesteld, verder te Wageningen gewoond tot de Revolutie in 1795; Als Grenadier Capitein tot Nov. 1786, verder als Capitein effectief tot 4 October 1787. (Toegevoegd: Als gepensioneerd Colonel in 1824 of 1825 te Maastricht overleden). (zie onder)
~~~ vergelijk:

Marijtje OTT (Maria Otte/ Otto/ Otten), dr. van (II.1), belijdenis Hoorn 1776, Utrecht 1782...Arnhem (Hoorn 1787) 1788...Wageningen (min.tot 1790), huishoudster 's-Gravenhage 1798/'99, Haarlem 1803, ged. (rf) 12-01-1755 Hoorn, overl. tussen 1803 en 1818,  
tr. (1) 26-05-1782 Arnhem, gescheiden 03-05-1799 's-Gravenhage 
Evert Otto VAN RADEN (van Raaden), koopman te Arnhem (verliet "vrouw en kind" eind 1787; in 1800 volgens zijn familie "absent en waarschijnlijk overleeden"), ged. 04-04-1755 Arnhem, zn. van Gilliam van Raden en Hendrina van Sprenkelaar.
tr. (2) 16-6-1799 Alkmaar
Michiel WURCKERT (Maghiel, Michael), sergeant majoor, later werkzaam in militair hospitaal, resp. stadsportier te Brielle; ged. 4-1-1758 St. Laurent (volgens overl.akte geb. te Neurenberg), overl. 9-6-1826 Brielle, zn. van Johann Christoff Wurckert en Clara Catharina N.N. (NB M.W. benoemde 27-11-1818 tot enige erfgename zijn inwonende dienstmaagd Johanna Petronella hasselman)
Kinderen (geref. ged.) VAN RADEN:
  1. henderina maria, ged. 26-1-1783 Arnhem, begr. 5-7-1783 Arnhem
  2. petrus, ged. 20-4-1786 Arnhem, begr. 6-5-1786 Arnhem
  3. jan, ged. 30-12-1787 Hoorn, vermoedelijk begr. 9-2-1790 Wageningen ("kind van vrouw van Raade")
~~~
Jacobus Carel Abbema
geb. Utrecht, 9 september 1749
ov. Haarlem, 16 maart 1835
Officier die als patriotgezinde in 1787 ontslag nam en in 1795 terugkeerde als luitenant-kolonel in het Bataafse leger. Vocht mee bij de invasie in Noord-Holland in 1799. Na zijn militaire loopbaan lid van de Staatsraad onder Lodewijk Napoleon en lid van de Rekenkamer.
In de periode 1807-1811: lid Staatsraad (1806-1810)
~ (veel meer info hier)

1795 06 26 testament Engelberts-Ott

Notarieel Archief Hoorn 2658 Matthijs Koper 26-6-1795
~ testament Gerrit Engelberts en Aaltje Ott


1791 08 22 testament Pieter Ott

Notarieel Archief Hoorn 2658 acte 6 Matthijs Koper 22-8-1791 ~ testament Pieter Ott

1790 01 15 Pieternella Schelfergem 2

Notarieel Archief Hoorn 2658 Matthijs Koper 15-1-1790
Verklaring Pieter Ott t.b.v. Pieternelaa Schelfergem.
Dit is tot nu toe de mooiste handtekening die ik van P.Ott gevonden heb.

1773 10 06 Pieternella Schelfergem 1

Notarieel Archief Hoorn 2642 Joan Groot 6-10-1773
Lening f1040-:-: van Pieternella Schelfergem (e.v. Cornelis Brouwer) bij Pieter Ott, "baas kleremaker".


ter informatie (gevonden op www):

035 Ambacht Het Weergors en de Fortificatie Hellevoetsluis
Transportregesten 885
Harmanus Duim, getr. met Jorina Schelvergem, Pieternella Schelvergem, huisvr. van Cornelis Brouwer, schipper ter zee (uitlandig, akte van procuratie 3-8-1760 voor notaris Jan van Lijken te Schiedam), Christoffel Offhous, getr. met Grietie Schelvergem, samen kinderen en erfgenamen van Maerten van Schelvergem, transporteren aan Leendert Tackebos, mede won. op Hellevoetsluis, een huis, erf, tuintje en huisje op de Westzanddijk (Q nrs. 72 en 73), belend: z. het huis van de diaconiearmen en n. het huis van Tobias Bosselaer, voor 1800 g. contant.
Datering: 13-05-1766

1770 01 30 testament Ott-Sloos

Notarieel Archief Hoorn 2492 Elbert Langewagen 30-1-1770
~ testament Pieter Ott & Maritje Sloos


1783 juni 11 testament Ott-Clomp

NA Hoorn 26171779 juli 2 voordracht Jan Ott Wognum
1775 maart 13 instructie schoolmeester Hobrede


zondag 18 augustus 2013

Jan Ott te Wognum

DTB Wognum kerkeraadshandelingen
8 aug. 1779 attestatie Jan Ott, 21 jaar.


DTB Hoorn impost trouwinschrijving
Feb 6 (1783) Jan Ot te Wognum zullende trouwen met Marijtje Klomp te Spanbroek voor de Bruidegom in de 1ste Classe - 30 = : =
(NB inschrijving was kort voor Jan's 25ste verjaardag, het huwelijk vlak erna. Vandaar wellicht inschrijving in Hoorn en niet te Wognum. Zijn ouders waren toen kennelijk zeer vermogend. Ik vermoed dat ze in zijn opleiding hebben geïnvesteerd. Hij was de enige zoon. Maritje Sloos had een fortuin geërfd.)

Idem Spanbroek
op dato (8 feb. 1783) Aangevinge gedaan bij Maartie Clomp jongedogter wegens haar huwelijk met Jan Ott, jonkman van Woglum onder Hoorn als gehoorende onder de classis van f30=0=0


DTB Wognum trouwen
23 feb. 1783

9 nov. 1783 geloofsbelijdenis Maartje Clomp, 21 jaar.

28 December 1783 doop Pieter - NB in oude stamboom staat een fout: februari ipv dec.!

12 Januarij 1784 aankoop graf en eerste kind begraven.

begraafboek Wognum 14-1-1784, begraven zoon Pieter, ca. 3 weken oud.

20 Maij 1784

25 December 1784

20 Maij 1785

5 Februarij 1786

20 Maij 1786

20 Maij 1787

6 January 1788

20 Maij 1788

20 Maij 1789

28 Maart 1790

20 Maij 1790

20 Maij 1791

24 Maij 1791 - eerste variatie

1792 03 30 - verfijning

20 Mai 1792 (dit staat fout in oude stamboom!) doop allereerste Alewijn Ott.

20 Maij 1792

20 Maij 1793


NB deze tekst is overgeschreven (behalve jaartal) uit het oude gravenboek en dus niet door Jan Ott bedacht. Ter vergelijking:


20 Maij 1794

22 October 1794

21 April 1795

31 Aug. 1795

31 Augustus 1795 - begrafenis dochter Trijntje, 10 maanden en 10 dagen oud.

30 October 1796 - NB hij is dus vernoemd naar Gerrit Engelberts en niet naar Gerbrand Clomp.

Familiegraf 121


4 April 1796

2 Januarij 1797

3 Januarij 1797 - zoon Gerrit, 10 weken oud.

19 Junij 1797

7 Januarij 1798

15 Februarij 1799


19 Junij 1799

6 feb. 1800 lidmaten (Kerkbuurt)

19 Junij 1800

19 Junij 1801

1 November 180119 Junij 1802

19 Junij 1803

5 Junij 1804

29 juni 1804 lidmaten (Kerkbuurt)19 Junij 1805


26 maart 1806 lidmaten (Kerkbuurt)1 Junij 1806

22 Mei 1807 (nieuwe spelling maij => mei!)15 Junij 1808

Schoonschrift Jan Ott:
Wognum (overlijden, trouwen), 14 Julij 1808

18 Julij 1808, Maartje Klomp begraven, kerk No. 121.25 Mei 1809


26 maart 1810 lidmaten Wognum


idem 11 Bloeijmaand (mei) 1810 - NB adres = Kerkbuurt #39

12 Maij 1810


24 Junij 1810 aan de erven van Jan Ott